0216 661 37 00

Zümrüt Bahçe Toprağı

Big Bag Torba yaklaşık 1 m3 toprak içerir


DOĞRU TOPRAK ZÜMRÜT BAHÇE TOPRAĞI

İster yeni yapılan bahçe, ister eski bahçe olsun, bitkilerin iyi ve sağlıklı gelişmesi için en üst tabakadaki toprak geçirgen (milli, kumlu) ve organik madde içermelidir. Organik madde, genellikle hayvan gübrelerinden temin edilir. Hayvan gübreleri tam yanmazsa yabani ot tohumlarını beraberinde taşır. Organik madde takviye edeceğim derken, bahçenize yabani otları ekmeyin. Bir problemi çözerken daha büyük probleme yakalanmayın. Bu yüzden Zümrüt Bahçe Toprağını kullanın.

Üst tabakanın kalınlığı, ekilecek ve dikilecek bitkiye göre 10 ila 30 cm arasında değişir. Toprak ihtiyacınızı, bahçenin durumu da tayin eder.

Yeni Bahçe

Yeni bahçe tesis edilen yerler, mevcut bahçelere göre avantajlıdır. Çünkü yeni bahçeyi istediğimiz gibi dizayn edebiliriz. Bahçe alanı taş, moloz, her türlü inşaat artıklarından arındırılmalıdır. Daha sonra tesviye edilmelidir. Toprak, cevizden büyük kesekli ise, derin sulanarak keseklerin erimesi sağlanmalıdır. Kesekleri eritmeden üzerine toprak uygulanırsa, ilerde eriyecek olan kesekler çökmelere neden olur. Bu da bahçede istenmeyen engebelere, ondülansa neden olur. En üste konacak Bahçe Toprağı miktarı, Peyzaj projesine göre değişir. İdeali, mümkün olduğu kadar üs tabakanın -30 cm’e kadar- Zümrüt Bahçe Toprağı ile uygulanmasıdır. Toprak uygulandıktan sonra silindirle sıkıştırılmalıdır, daha sonra sulanıp oturması sağlanmalıdır. Sulamadan birkaç gün sonra, tekrar ince tesviyesi yapılmalıdır. Bundan sonra ağaç, fidan, çiçek dikimi yapılmalı, en son olarak Hazır Çim uygulaması yapılmalıdır.

Eski Bahçe

Toprak, özelliğine ve kullanım şekline bağlı olarak işlenmesi gerekir. Toprak işleme yanında, besin ve organik madde takviyesi gerekir. Eğer çim yenileme ihtiyacı doğduysa, bunu fırsat bilerek, toprağın 15-20 cm yüzeyi bellenerek havalandırılmalı, taş vb yabancı maddeler atılmalıdır. Tesviye ve silindirleme yaptıktan sonra, ilave konacak toprak miktarı hesaplanır. Milli ve organik madde içeren Zümrüt Bahçe Toprağı bunun için idealdir. Zümrüt Bahçe Toprağı uygulanan yere ayrıca organik madde içeren hayvan gübresi vs konmasına gerek yoktur. Toprak serildikten, tesviye edildikten ve silindirle sıkıştırıldıktan sonra ağaç, fidan, çiçek dikimi yapılmalıdır. Hazır Çimler, tüm bu işlemlerin sonunda uygulanmalıdır.

Teslimat

Teslimat

  • Teslimat

Zümrüt Bahçe Toprağı

Milli ve organik madde içeren birinci sınıf toprak olup bahçenizin her alanında kullanılabilir. Geçirgen olduğu için yüzeyde göllenmeye neden olmaz. Kum gibi dağıldığı için uygulaması, tesviyesi ve sıkışması kolaydır. Hazır Çim uygulama öncesinde, çiçek, fidan dikiminde, hatta çim tohumunu ektikten sonra kapak toprağı olarak da uygulanabilir.