0216 661 37 00

Extra Green Organomineral Gübre

(13.11.11NPK+Fe+Zn+Mg+ME)
25 kg torba = 500 m2 alan


Verimli topraklar, ancak tabii ortamda ve çok uzun sürede oluşmaktadır. Şehirleşmeyle ve yapılaşmayla beraber, doğal ortam giderek bozulmaktadır. İnşaat sırasında kaybolan verimli toprağı ıslah etmek ve verimli hale getirmek için, besin bakımından dengeli ve organik madde içeren gübre gerekmektedir. ExtraGreen*, hem dengeli besin maddeler içermekte hem de %20 oranında organik madde içermektedir. Başta çim olmak üzere, bahçenizde bulunan süs bitkileri, meyve fidanları, mevsimlik süs bitkileri ve sebzelere de rahatlıkla uygulanabilir.

İçeriğindeki organik maddeler, toprağın mikro organizma faaliyetini artırır, torağın yapısını düzeltir, bitkilerin kök oluşumunu teşvik eder dolaysıyla bitkiler, topraktaki besinlerden daha fazla yararlanır.

Uygulama şekli ve zamanı

  • Çim: Granül halindeki gübreyi, m2 ye 40-60 gr gelecek şekilde, akşam veya sabah serinliğinde Çimlerin üzerine homojen bir şekilde serpilmelidir. Ardından yağmurlama şeklinde bolca sulanmalıdır. Suda eriyen gübre, kökler tarafından hızlıca alınması sağlanır. Bahçenin toprak zenginliğine bağlı olarak, Kış ayları hariç, her ayda bir şeklinde tekrarlanmalıdır.
  • Hazır Çim: Hazır çimlerin serileceği toprağa, m2 ye 40-60 gr gelecek şekilde homojen bir şekilde uygulanır. Tırmık yardımıyla, toprak 1-2 cm seviyesinde karıştırılır, daha sonra uygulama yapılır. Hazır Çimler, Extra Green gübresindeki besin ve organik maddeler sayesinde güçlü bir şekilde ve hızlıca (4-5 günde) bahçenizdeki toprağa bağlanır. Bir ay sonra, yukarıda belirtildiği şekilde çimlerin üzerine uygulama yapılır. Kış ayları hariç ayda bir tekrarlanmalıdır.
  • Sebze ve Mevsimlik Süs Bitkileri: Ekim-Dikim öncesi toprağa, m2’ye 40-60 gr gelecek şekilde uygulanır. Çapa, tırmık yardımıyla 7-8 cm toprak karıştırılır, daha sonra ekim-dikim yapılır. Ekim-Dikim sonrası uygulama ise, m2 ye 20-30 gr gelecek şekilde bitkilerin kök diplerine serpilir, tırmık veya benzeri aletle 1-2 cm toprak karıştırılır ve sulanır. Bitkiler geliştiği sürece 45-60 günde bir tekrarlanır.
  • Saksılı Bitkiler: Saksı ve bitki büyüklüğüne bağlı olarak, saksı başına 5-100 gr gelecek şekilde toprak yüzeyine uygulanır ve 1-2 cm seviyesinde toprak karıştırılır. Daha sonra sulanarak gübrenin eriyip kök diplerine ulaşması sağlanır. Bitkiler geliştiği sürece 45-60 günde bir tekrarlanır.
  • Meyve ve Dış Mekan Süs Bitkileri: Bitkinin fiziki büyüklüğüne göre, bitki başına 0,5-3,0 kg gelecek şekilde, köklerin yoğun bulunduğu ana gövde etrafına, 0,5-5 m çapındaki alana uygulanır. Daha sonra çapa veya benzeri aletle toprak 10-15 cm karıştırılır. Uygulamadan sonra sulama yapılarak gübrenin eriyip kök diplerine ulaşması sağlanır. Bitkiler geliştiği sürece 45-60 günde bir tekrarlanır.

Teslimat

Teslimat

  • Teslimat

Extra Green Gübre

Temel besinlerin yanında, organik madde ve mikro besinler içermektedir. Bitkiler dengeli beslenirken, toprağın mikro organizma faaliyeti artar, toprağın yapısı düzelir, bitkilerin kökleri çoğalır, dolayısıyla bitkiler topraktaki besinlerden daha fazla yararlanır.