0216 661 37 00

Toprak ve Teknik Tavsiyeleri

Toprağınızı nasıl iyileştirebilirsiniz?

Bahçe toprağınızın, organik madde bakımından zengin, funda toprağı gibi mükemmel olsun hayaline kapılmayın.  Böyle topraklar sadece doğada, ormanlık gibi tamamen doğal, insanlardan izole yerlerde olur. Ayrıca, böyle toprağı bulsanız bile iyi bakılıp iyi işlenmezse bozulur ve sırdan  topraktan farklı olmaz.

Bu arada, toprakla ilgili bilmemiz gereken önemli bir husus var. 
Killi topraklar, besinleri çok iyi tutar, bitki gelişimi için orta derece iyi, nemi ve besinleri uzun süre korur, ancak ıslak olduklarında yapışkan çamur olurlar, suyu aşağıya kolay kolay geçirmezler. Kumlu topraklar ise, killi toprakların aksine, suyu hızla aşağılara geçirir, kök gelişimi için iyi, ıslakta dahi çamur olmaz, fakat geçirgenlik nedeniyle besinler yıkanır, toprak besin bakımından zayıflar, sık gübreleme ve sık sulama gerekir. 
İyi toprakta kil ve kum (mil) oranı denge içinde olması gerekir. Yapılcak iş, mevcut bahçe toprağınız killi ise kum veya mil, kumlu ise killi toprak ilave ederek karıştırmak. Bu şekilde toprak ıslah edildiği gibi besin bakımından da zenginleşir. Ayrıca bitkilerinizin gelişmesi için daha iyi ortam, olumsuz hava koşullarına toleranslı, hastalık ve zararlılara daha dirençli olması sağlanır.  
   
Toprak iyileştirme ne zaman yapılmalı ?

Yıl boyunca her zaman iyileştirilebilirsiniz, ancak zamanlama önemlidir. Toprağınızın yapısı ve yetiştirdiğiniz bitkiler doğru zamanı belirler. 
Mevsimlik çiçekler öldükten sonra veya hobi yaz sebze bahçenizin toprağını sonbahar, veya yaş olmadıkça kışın bile iyileştirebilirsiniz. Killi ağır topraklar için Mart Nisan aylarını beklemeniz gerekebilir.
Toprak yaşken kazmak, çapalamak, eşelemek ve üzerinde gezmek, yapısını ciddi bir şekilde bozar! Böyle durumlarda toprağın üzerine tahta veya kontraplak koyarak üzerinden geçilmelidir. 

Toprak iyileştirme nasıl yapılmalı?

Bitkilerin olmadığı dönemde, toprak kuru ise sulanıp tavına getirilmelidir. Bahçenizin toprak kesitine bağlı olarak 20-30 cm şeklinde derin bellenmeli, sertleşen üst tabaka kırılmalıdır. İyi topraklar, çapa, tırmık gibi basit aletlerle, yıl boyunca her zaman işlenebilir. Ancak, killi, kireçli topraklar, yüzeyde kil ve kaymak biriktirir geçirgen olmayan bir tabaka oluşturur. Böyle toprakların yüzeyi az bir yağmurda bile göllenir. Bu tür topraklar bir iki defa bellenmeli, yüzeydeki kil tabakası kırılmalı, geçirgenlik-drenaj sağlanmalıdır.

Koşullar izin verdikçe killi topraklar, sonbahar hatta kışın bellenmelidir. Soğuklar ve don, iri tezeklerin parçalanmasını sağlar, ilkbaharda toprak un gibi dağılır.
Bu işlemlerden sonra, toprağın yüzeyini kaplıyacak bir tabaka halinde, organik gübrelerden biri serilmeli ve toprak 20 cm derinliğinde çapalanarak toprakla karıştırılmaldır.
Serilecek gübre tabakası 5-10 cm kalınlığında olmalıdır. Organik madde, killi topraklar için daha fazla, kumlu topraklar için daha az konmalı ve her yıl tekrarlanmalıdır.
Bitkilerin olduğu yerlerde toprak, bitkilerin gövdelerine ve köklerine zarar vermeden yüzeyel çapalanmalı ve üzerine organik gübre serilmelidir. Yüzeydeki gübreler, zamanla doğal bir şekilde, solucan ve diğer böcekler vasıtasıyla toprağın derinliklerine iner, toprağınızı iyileştirir. Organik gübreler, bitkilerin gövdelerine, kökboğazına yakın konursa zarar verebilir. Bu nedenle bitki kabukları, malç gibi malzemeleri koymanız daha doğru olur. 

Toprak iyileştirmede ne tür gübreler kullanılmalı? 
Toprağı iyileştirecek farklı gübreler bulabilirsiniz. Bunlara toprak düzenleyicler de denir:

Organik maddece zengin, tohum içermeyen Torf; Zümrüt Torf gibi. 
Yanmış hayvan gübresi; en az bir yıllık, doğal halde yanmış, yabani ot tohumu içermememsi gerekir. Aksi halde, faydasından çok, bahçenize her türlü zararlı yabani otları getirmiş olursunuz.  
Kompost; bahçenizdeki çim yaprakları, dal parçacıkları vb bitki artıklarından, mutfak gıda atıklarından çürüterek üretilebilen organik gübreler.