0216 661 37 00

Uygulama Sonrası Çim Bakımı

Ara ekim

Yıl boyunca, herhangi bir nedenden dolayı çimler zarar görürse, ilkbahar veya sonbaharda ara ekim yapılmalıdır. Çimler, ister hava koşulları, ister kullanım veya bakım hataları sebebi ile (aşırı yıpranma, üzerinde unutulan cisimler, yanlış biçim, aşırı sulama, susuz bırakma, yanlış gübreleme vs) zarar görüp belli alanlar seyrelir, kelleşir veya boş kalabilir. Bu boşlukları, çimi değiştirmek yerine ara ekimle de çözebilirsiniz.

Ara ekimin faydaları:
• Seyrelen, boşalan yerlerin dolmasını, zayıf kalan çimlerin güçlenmesini sağlar.
• Çiminizin rengini ve görünümü güzelleştirir.
• Yabancı otların çıkışını ve yosunlaşmayı engeller.

Zümrüt Çim tohumu karışımları
Kullandığınız hazır çimler (Zümrüt Elite, Zümrüt Sport, Zümrüt Power) hangisi ise, aynı tohum karışımını ara ekimde kullanmalısınız. Aksi durumda, uyum sağlamaz, homojen bir görünüm olmaz dolaysıyla farklı amaçların karışımı sizlere faydalı olmaz. Tohum satın alırken, ne tür hazır çime ara ekim yapacağınızı mutlaka belirtiniz.

Ara ekimi nasıl yapılır?
• Çimleri 2,5-3 cm boyda biçiniz.
• Çiminizi tırmıklayarak, ölü yaprakları ve yabancı maddeleri toplayıp dışarı atınız. Keçeleşme çok ise, havalandırma makinası yardımıyla oluşan dokuyu parçalayıp çimden uzaklaştırınız. 
• Kök havalandırma çatalları veya benzer aletle 15 ila 30 cm derinliğinde şişleyip, köklerin havalanmasını sağlayınız. 
• Çimleriniz 3-4 aydır gübrelenmiyorsa, ara ekim öncesi gübreleme yapmalısınız. Gübrelemeden 3-4 gün sonra ara ekim yapabilirsiniz.
• Çim tohumunu, her yere aynı miktarda olacak şekilde ekiniz.
• Aldığınız çim tohum karışımını, 25-50 gr/m2 gelecek şekilde ekiniz. Ekimden sonra tohumların üzerini 1-3 mm örtecek şekilde, Zümrüt Kapak Toprağı veya Zümrüt dere kumunu uygulayınız. Ara ekimden hemen sonra, yağmur yağmadığı sürece, her gün sulama yapılmalı, çimler çıkış yapıncaya kadar nemli tutulmalı. Ara ekim yapılan çimlere, 7-21 gün süreyle, çıkışlar tamamlayıncaya kadar basmayınız.  Yeni çimler, 5-6 cm boya ulaşıncaya kadar çimleri biçmeyiniz. İlk biçimi yüksekten yapıp, daha sonra aşamalı olarak normal seviyesine indiriniz. Çimleri asla, 1/3 ünden fazla biçmeyiniz. 

Unutma
Ara ekim, sadece Sonbahar veya İlkbaharda yapılmalıdır. Sıcak yaz mevsiminde, çimleri kullandığınız için ve çimlenmesi güç olduğu için ara ekim yapmayınız. Çim tohumu, hava koşulları ve türüne bağlı olarak, 7-21 günde çıkışını tamamlar.